Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Alle kinderopvangorganisaties moeten per 1 januari 2018 voldoen aan een aantal nieuwe wettelijke kwaliteitseisen, voortkomend uit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Met deze wet wil de overheid de kwaliteit van kinderopvang verhogen en meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van kinderen. Voor Vlietkinderen is dit niet nieuw. De ontwikkeling van kinderen is ons belangrijkste speerpunt. Pedagogische kwaliteit staat bij ons altijd voorop en hierin investeren we continu. Een aantal kwaliteitseisen is al ingebed in ons pedagogisch beleid/werkplan en in onze manier van werken. Voor andere eisen geldt dat we ons beleid en onze werkwijze wat moeten aanpassen.

Op deze link treft u het beleidsplan veiligheid en gezondheid aan.