Onze pedagogische uitgangspunten

 • Binnen kinderdagverblijf Mamalief heeft elk kind recht op individuele aandacht en zorg, waarbij het belang van de groep als geheel in het oog gehouden wordt. Het individu mag niet lijden onder de groep, zoals de groep niet mag lijden onder het individu;
 • De kinderopvang is zoveel mogelijk aanvullend op de zorg en opvoeding thuis;
 • We willen de kinderen het gevoel geven van een “tweede thuis”;
 • Wij nemen niet de opvoeding van het kind over van de ouders,
  maar beschouwen onszelf wel als medeopvoeders;
 • Daarnaast hebben wij ook een voorbeeldfunctie voor de kinderen;
  Wij betrekken ouders bij de kinderopvang;
 • Het is belangrijk dat ouders ervan overtuigd zijn dat kinderdagverblijf Mamalief een goede plaats is voor hun kind;
 • Kinderen staan centraal. Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen geborgenheid en veiligheid (basis voor zelfvertrouwen)
  en uitdaging (basis voor zelfstandigheid). Wij gaan ervan uit dat: kinderen van elkaar leren en van de pedagogisch medewerkers,
  die als voorbeeldfunctie dienen bij alles wat ze doen;
 • Kinderen aangesproken worden op hun eigen ontwikkelingsniveau;
 • Kinderen een saamhorigheidsgevoel ontwikkelen;
 • Elk kind een uniek individu is en als zodanig moet worden geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd, want zo kunnen
  zij zich ontwikkelen in hun eigen tempo;
 • Kinderen leren om rekening te houden met elkaar.