Visie en pedagogisch doel

Op Kinderdagverblijf Mamalief werken wij volgens het pedagogisch beleid. Ouders en eventuele toekomstige ouders hebben het recht van te voren te weten hoe er met hun kinderen om zal worden gegaan. Het is belangrijk dat ouders weten hoe we werken en dit pedagogisch beleid geeft ouders een indruk van het pedagogisch klimaat in Mamalief. Wel zijn wij van mening dat, om werkelijk een indruk te krijgen van Mamalief, u de sfeer bij ons moet komen proeven. U bent daarom van harte welkom op onze locatie. Wij maken graag tijd vrij om u een rondleiding te geven door ons gebouw. Deze rondleiding wordt gegeven tijdens openingstijden, zodat de kinderen aanwezig zijn en u als ouders zo een goed en compleet beeld krijgt. Voor onze medewerkers vormt dit beleidsplan het uitgangspunt van hun beroepshouding en hun handelen.

Visie op kinderopvang

Visie op ontwikkeling

Visie op opvoeden

Pedagogische doelen

Pedagogische uitgangspunten

Competenties beleid