De competenties van het beleid

  • Een gevoel van emotionele veiligheid bieden;
  • Gelegenheid geven tot het ontwikkelen van sociale competenties;
  • Gelegenheid geven tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
  • De kans om zich waarden en normen eigen te maken.

Het gehele pedagogisch beleid ligt ter inzage op de locatie.