Onze visie op opvoeden

Opvoeden is een doelbewuste activiteit van de opvoeder om een kind te helpen volwassen te worden. Wij werken volgens de Gorden methode, in de kinderopvang betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert.
Wij vinden het hierbij belangrijk:

  • dat er gehandeld wordt vanuit de acceptatie van het kind(het kind moet serieus genomen worden);
  • dat er sprake is van wederzijds respect (ook het kind moet rekening leren houden met gevoelens en wensen van de opvoeder);
  • dat we het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en de sociale redzaamheid van het kind bevorderen.