Oudercommissie

We stellen met trots onze oudercommissie aan u voor:

  • Suzanne (mama Lisa)
  • Laura (mama Feline)
  • Shirley  (mama Maud)
  • Kelly (mama Liam)

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderdagverblijf verplicht is om een oudercommissie op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang. Ook het Mamalief heeft een oudercommissie. De notulen van oudercommissievergaderingen komen ter inzage op het prikbord.