Contact met de ouders

Persoonlijk contact

De ouders blijven uiteindelijk verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. In het kinderdagverblijf wordt deze taak gedurende een bepaalde tijd overgenomen. Om dit zo goed mogelijk te doen, is een goed contact met de ouders noodzakelijk. Wanneer een ouder in alle openheid met de leidsters kan praten en vertrouwen heeft, dan zal het kind zich het beste thuis voelen in het kinderdagverblijf.

Overdracht

De overdracht, tussen u, als ouder/verzorger, en de pedagogisch medewerkster gebeurt mondeling.

Heeft u andere wensen? Laat het ons weten, wij willen zoveel mogelijk rekening houden met uw specifieke wensen. Zo ontstaat dan een goede aansluiting tussen het kinderdagverblijf en de thuissituatie.