Onze pedagogische doelen

Kinderdagverblijf Mamalief wil kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang bieden: “kinderopvang die bijdraagt aan de goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving” Dit betekent dat we ervoor zorgen dat we de kinderen:

  • een gevoel van emotionele veiligheid bieden (ervoor zorgen dat ze zich prettig voelen, het naar hun zin hebben);
  • de gelegenheid geven om de persoonlijke competentie te ontwikkelen (ontwikkelen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit);
  • de gelegenheid geven om de sociale competentie te ontwikkelen (oefenen van sociale kennis en vaardigheden, zoals communiceren, samenwerken, anderen helpen en omgaan met conflicten);
  • de gelegenheid geven om zich waarden en normen eigen te maken (de cultuur van de samenleving)

Wij willen kinderen opvoeden, begeleiden en een klimaat voor hen scheppen, waarin zij verder geholpen worden met hun ontwikkeling tot evenwichtige en zelfstandige mensen, waarin ze kunnen leren om respect te ontwikkelen voor zichzelf en anderen, maar ook om op te komen voor zichzelf, zelfstandig te zijn en sociaal vaardig. Wij streven er naar een sfeer te creëren waarin de kinderen zich veilig en prettig voelen, leren vertrouwen te hebben in hun eigen kunnen.