Klachtenprocedure

Onze pedagogisch medewerkers doen hun uiterste best om u en uw kind zo goed mogelijk en volgens gemaakte afspraken van dienst te zijn.

Het kan zijn dat u over de dienstverlening niet geheel tevreden bent of daarover een klacht heeft. De medewerkers van Mamalief zijn bereid om met u daarover te praten en natuurlijk tot een oplossing te komen. Een klacht zal door middel van een klachten registratieformulier ingevuld worden. Zo wordt de klacht inzichtelijk gemaakt.

Mamalief wil en gaat ervanuit dat eventuele ontevredenheden of klachten zelf met u worden opgelost. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan kunt u de onafhankelijke klachtencommissie zelfstandig benaderen.

Mamalief is aangesloten bij de De Geschillencommissie. De volledige klachtenprocedure en het klachtenreglement ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

Mamalief stelt jaarlijks het jaarverslag klachten op en overhandigd de oudercommissie hier een exemplaar van. Voor de overige ouders ligt er een exemplaar ter inzage op de locatie. Deze is op te vragen bij de directie.