Ons pedagogisch beleid

Pedagogisch beleidsplan

Wij hebben onze visie weergegeven in ons pedagogisch beleidsplan. Hierin beschrijven wij onze werkwijze en hebben wij de vier competenties uit de Wet Kinderopvang uitgewerkt: emotionele veiligheid, sociale competenties, persoonlijke competenties en overdracht van waarden en normen. Het pedagogisch beleid ligt ter inzage voor u klaar bij ons op de locatie of is hier in te zien.