Visie op ontwikkeling

Onze visie op de ontwikkeling van kinderen: Ontwikkeling betekent letterlijk vooruitgang/groei. Wij gaan ervan uit dat ieder kind de drang in zich heeft om zich te ontwikkelen en dat doet op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo en op basis van aanleg en temperament.

Een kind ontwikkelt zich op verschillende gebieden:

  • Lichamelijke/motorische ontwikkeling
  • Geestelijke/verstandelijke ontwikkeling
  • Sociale ontwikkeling
  • Emotionele ontwikkeling
  • Taalontwikkeling

De ontwikkeling van het kind wordt door vele factoren beïnvloed: door aanleg, persoonlijke geschiedenis, directe omgeving, maatschappelijke verbanden en de grote maatschappij. De kinderopvang is een van de maatschappelijke verbanden en wij zijn dan ook van mening dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de algehele ontwikkeling (dus op alle verschillende ontwikkelingsgebieden) van het kind, daar wij ook medeopvoeders zijn.