//Wet kinderopvang
Wet kinderopvang2018-08-17T16:05:44+00:00

Wet kinderopvang

Sinds 2005 is kinderopvang geregeld in de Wet kinderopvang. Deze wet gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, overheid en werkgevers. De wet regelt (het toezicht op) de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. OCW is verantwoordelijk voor het kinderopvangbeleid. Vanaf 2007 is er een verplichte werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Ouders kunnen via de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag ontvangen. Het gaat om werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan en die gebruik maken van formele kinderopvang.

Op deze link treft u het beleidsplan veiligheid en gezondheid aan.