Coronavirus

Ongetwijfeld heeft u in de media de berichtgeving meegekregen over het Coronavirus. In verband met de ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft de regering op 12 maart nieuwe maatregelen aangekondigd. Kinderdagverblijf Mamalief volgt de gegeven richtlijnen en blijft open.

 

De afgelopen weken zijn wij veelvuldig in contact geweest met het RIVM en de regionale GGD over dit vraagstuk.

  • Bent u voor 12 februari 2020 teruggekeerd uit één van de risicogebieden zoals aangegeven op de website (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) van het RIVM? Dan is er vanuit de GGD aangegeven dat u uw kind gerust naar de opvang kunt brengen.
  • Bent u na 12 februari teruggekeerd uit één van de risicogebieden zoals aangegeven op de website van het RIVM? Dan vragen we u dringend om telefonisch contact op te nemen met uw huisarts of de GGD. Daarna wordt er, wellicht in samenwerking met de GGD, afgestemd welke maatregelen genomen dienen te worden. Mogelijk kunt u uw kind dan gedurende de geadviseerde periode niet naar de kinderopvang brengen. We adviseren u om de adviezen van uw (GGD)arts op te volgen en ons hiervan op de hoogte te stellen.

 

Wat doet Kinderdagverblijf Mamalief om besmetting te voorkomen?

Kinderdagverblijf Mamalief werkt altijd volgens gezondheids- en veiligheidsprotocollen die steeds worden aangevuld en aangepast volgens de richtlijnen van de regionale GGD en het RIVM. Zoals altijd zullen onze medewerkers bij gezondheidsklachten (zoals verkoudheid, hoest en/of koorts) adequaat handelen.

Op onze locatie wordt er standaard gewerkt via de werkinstructie ‘voorkomen van gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen’ en volgens de procedure gezond, hygiënisch en veilig werken. Deze werkinstructie beschrijft hoe we omgaan met handhygiëne, hoest-en niesdiscipline, persoonlijke verzorging, infectieziekten, verschonen/sanitair, schoonmaken en het desinfecteren van materialen.

 

Ons advies

Ons advies is om ook thuis de richtlijnen van het RIVM en de GGD goed te volgen.De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen tegen het Coronavirus, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

  • Was de handen regelmatig / Desinfecteer uw handen bij binnenkomst

  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

  • Gebruik papieren zakdoekjes

  • Geen handen schudden

Wanneer thuisblijven

De kinderen zijn bij ons van harte welkom. Maar indien uw kind verkouden is (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) of koorts heeft, vragen wij u om conform de maatregelen die 12 maart 2020 zijn afgekondigd uw kind thuis te houden. Ook bellen wij u als uw kind deze verschijnselen krijgt en vragen u uw kindje op te komen halen.

 

Hoe houden we u op de hoogte

Wanneer de situatie veranderd informeren wij ouders direct via de e-mail en middels deze website!

LET OP: De e-mails kunnen in uw SPAM / Ongewenste e-mail box terecht komen. 

Meer weten?

De Rijksoverheid heeft het publieksinformatienummer 0800 – 1351 geopend voor vragen. U kunt ook contact opnemen met de regionale GGD of het RIVM (telefoonnummer 030 – 274 91 11). Bezoek regelmatig de websites van het RIVM en de GGD om op de hoogte te blijven van de aanvullingen op de richtlijnen. Op deze wijze dragen we samen de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van uw kind.

 

Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u mailen naar: informatie@kdvmamalief.nl

Laatst gewijzigd 12 maart 2020